ကြ်န္ေတာ္မ်ား JKL Company Limited Internet Website မွ လိွဳက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္္..

JKL Company အေနျဖင္႔ အထူး ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ရမည္ ဆိုလွ်င္
     Graphic Design ေရးဆြဲျခင္း မွ စ၍ အေရအေသြးေကာင္း ပံုႏွိပ္မႈ႕မ်ားကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ဒဂံုေတာင္ စက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား တည္ေထာင္လ်က္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဦးစီးလ်က္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

     စကၠဴ ပံုႏိွပ္မႈ႕မ်ား အေနျဖင္႔ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ ပိုစတာ ျပကၡဒိန္ မ်ား ႏွင္႔ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ထုတ္ကုန္ဗူးမ်ား မ်ိဳးစံု ၊ ဗူးေပ်ာ႔ ၊ ဗူးမာ ၊ သံလိုက္ဗူး မ်ား ႏွင္႔ ဂ်ပ္ပိုက္ ဆလင္ဒါ ဗူး၀ိုင္းမ်ားကို အထူးထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး Shopping စကၠဴအိပ္ခြံ မ်ားကိုလည္း အေရတြက္မ်ားမ်ား မွာယူျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးေစ်းႏႈန္း မ်ားျဖင္႔ ေအာ္ဒါလက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

     အထူးသျဖင္႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္ ႏွင္႔ အေရာင္းျမွင္႔တင္ေရး တုိ႔အတြက္ ထူးျခားမႈ႕ အသိေပးျခင္းမ်ား ၊ ကံစမ္းမဲမ်ား ၊ အတုအပ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ စည္းတံဆိပ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္ အေစာဆံုး ႏွင္႔ အေကာင္းဆံုး ေရးဆြဲ ပံုႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင္႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်စြာ အားေပးမွာယူႏိုင္ပါသည္။

     ယေန႔ေခတ္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလုိေသာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ဆလင္ဒါ ဂ်ပ္ပိုက္ဗူးမ်ား သည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကို ထိ္န္းသိမ္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္႔ အျပင္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင္႔ က်န္းမာ သန္႔ရွင္းၿပီး ျမန္မာေစ်းကြက္သာမက ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ သို႕ တုိင္ေအာင္ ထုိးေဖာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ JKL Co.,Ltd မွ ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ စကၠဴ ဆလင္ဒါဗူးမ်ားကို အားေပးလ်က္ မိမိတို႔ ထုတ္ကုန္မ်ား အဆင္႔ျမွင္႔တင္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လ်က္
JKL Co.,Ltd .
01 229 219 , 09 5023 189

JKL Co.,Ltd. RF General Printing & Packaging Factory
ရန္ကုန္ - အမွတ္ ၂၁ ၊ ၁၄ လမ္း (ေအာက္) ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း ၀၁ - ၂၂၉၂၁၉ ၊ ၀၉ - ၇၃၀၂၉၄၄၇ ၊ ၀၉ - ၇၃၀၀၉၂၃၄

မႏၱေလး - အမွတ္ ၃၉၈ (စီ) ၊ ၃၀ x ၃၁ လမ္းၾကား၊ ရီရီ ဓါတ္ပံုတိုက္ၿခံ၀င္း ၊ (ေဖာ္အဲဗား)
ဖုန္း - ၀၂ ၀၃၅၂၉၅ ၊ ၀၂ - ၃၅၄၁၆


Email : jklgraphic@gmail.com

Website : www.jklprintpack.com
JKL Co.,Ltd. RF General Printing & Packaging Factory
Yangon - No.21 , 14 Street (Lower Block) , Lanmadaw Township , Yangon.
Phone : 01 - 229219 , 09 - 73029447 , 09 - 73009234

Mandalay - No.398 (C) , 30 x 31 Between , YiYi Photo Studio , (Forever)
Phone : 02 035295 , 02 - 35416

Email : jklgraphic@gmail.com

Website : www.jklprintpack.com