လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၇ ခုနစ် ကတည်းကစတင်ခဲ့သော အတွေ့ အကြုံ ကောင်းများနှင့်
လူကြီးမင်းတို့၏
ထုတ်ကုန်များကို အဆင့်အတန်းမြင့်တင်မေးမည့်

ကမ္ဘာမြေ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်‌စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့….
JKL Can နှင့် JKL Food Package များ သုံးကြစို့

လှပသေသက်သော ထုတ်ပိုးမှု ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို အဆင့်မြင့်တင်လိုက်ပါ

နိုင်ငံထွက်ကုန်များ လှပသောထုတ်ပိုးမှုများဖြင့် ကမ္ဘာ‌ဈေးကွက်ရောက်စေမည်….